22 Aprilie, 2019

Monitorul Oficial nr. 518, 519, 520 din 11 iulie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 518 din 11 iulie 2014 (M.Of. nr. 518/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 103/2014 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
Decretul nr. 507/2014 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
Decretul nr. 515/2014 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Comandor
Decretul nr. 516/2014 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 237/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33 şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Decizia nr. 313/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 3838/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din sistemul naţional de învăţământ

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Ordinul nr. 62/2014 privind stabilirea obligaţiei producătorilor şi furnizorilor de gaze naturale de a încheia tranzacţii pe pieţele centralizate din România

RECTIFICĂRI

Rectificarea privind Decizia Curţii Constituţionale nr. 247 din 29 aprilie 2014

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 519 din 11 iulie 2014 (M.Of. nr. 519/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 106/2014 pentru ratificarea Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 21 martie 2014 şi 27 iunie 2014
Decretul nr. 510/2014 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 21 martie 2014 şi 27 iunie 2014

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 205/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 4 teza a doua raportat la art. 33, precum şi ale art. 24 alin. (2)-(4) şi ale art. 33-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Decizia nr. 298/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (2) şi art. 15 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar
Decizia nr. 331/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE

Circulara nr. 22/2014 privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în valută

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 520 din 11 iulie 2014 (M.Of. nr. 520/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

• Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare
Decretul nr. 506/2014 pentru promulgarea Legii privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare
Legea nr. 107/2014 pentru ratificarea Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014
Decretul nr. 511/2014 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1225/2014 privind publicarea textului notelor verbale, semnate la Bucureşti la 10 iunie 2014 şi, respectiv, la Bucureşti la 12 iunie 2014, care constituie schimbul de instrumente de interpretare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Palestinei cu privire la eliminarea obligativităţii vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, semnat la Bucureşti la 12 februarie 2014

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu