22 August, 2019

Monitorul Oficial nr. 514, 515, 516, 517 din 10 iulie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 514 din 10 iulie 2014 (M.Of. nr. 514/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 89/2014 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 5 martie 2014 şi aprobate prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internaţional din 26 martie 2014
Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 5 martie 2014, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internaţional din 26 martie 2014, prin care se modifică şi se completează Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2013 şi aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internaţional din 27 septembrie 2013
Decretul nr. 493/2014 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 5 martie 2014 şi aprobate prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internaţional din 26 martie 2014

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 294/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (2) şi art. 103 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
Decizia nr. 295/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
Decizia nr. 325/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 679 alin. (2) teza a doua din Codul de procedură civilă

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 548/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2014 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 515 din 10 iulie 2014 (M.Of. nr. 515/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 174/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 324 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, în interpretarea dată acestora de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia nr. 18 din 17 octombrie 2011
Decizia nr. 234/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 şi ale art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 32-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 549/2014 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 21 mai 2014 şi la 26 mai 2014 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007
Hotărârea nr. 559/2014 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional “Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea Coşlariu-Simeria”, pentru unităţile administrativ-teritoriale: Săliştea şi Şibot – judeţul Alba, Geoagiu, Romos, Orăştie, Turdaş şi Simeria judeţul Hunedoara

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1060/2014 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

Hotărârea în cauza Oţet împotriva României din 25.03.2014

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 516 din 10 iulie 2014 (M.Of. nr. 516/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea
Decretul nr. 505/2014 pentru promulgarea Legii privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 289/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 41 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 564/2014 privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a din anul 2014 şi la examenul naţional de bacalaureat sesiunea iunie-iulie în anul 2014
Hotărârea nr. 565/2014 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliţiei Române a unui imobil trecut în domeniul public al statului
Hotărârea nr. 566/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Dolj de către domnul Deca Marius Cristinel
Hotărârea nr. 567/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Dolj de către domnul Răducan Nicolae-Sorin

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 746/2014 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Generale aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013 în anul 2014, Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 168 “Dezvoltarea economiei sociale”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 6.1 “Dezvoltarea economiei sociale” şi a schemei de ajutor de minimis “Dezvoltarea economiei sociale”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 6.1 “Dezvoltarea economiei sociale”

RECTIFICĂRI

Rectificarea la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 517 din 10 iulie 2014 (M.Of. nr. 517/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 105/2014 pentru ratificarea Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014
Decretul nr. 509/2014 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 182/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33, art. 34 şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 568/2014 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Decizia nr. 693/2014 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii ADLER BROKER ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu