25 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 51, 52, 53 şi 54 din 21 şi 22 ianuarie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 51 din 21 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 51/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

Decretul nr. 12/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 522/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 2501/2013 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 3.188/2011 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea şi implementarea operaţiunii „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional – Poli de competitivitate“ din cadrul domeniului major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului“ al Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice“ şi a anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.355/2012 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru implementarea operaţiunii „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere“ din cadrul domeniului major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului“ al Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice“

Ordinul nr. 2562/2013 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de for public, grupa valorică B, a Monumentului Eroului intitulat „Tatăl şi Fiul“ din satul Cricova, comuna Valea Lungă, judeţul Dâmboviţa

Ordinul nr. 2658/2013 privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Băile Societăţii Petroşani“ din str. Griviţa Roşie nr. 36, municipiul Petroşani, cod HD-II-m-B-03411, judeţul Hunedoara

Ordinul nr. 2691/2013 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a imobilului „Fostul Hotel Viktor“ din Băile Felix, comuna Sânmartin, judeţul Bihor

Ordinul nr. 2692/2013 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a imobilului „Fostul Hotel Melchior“ din Băile Felix, comuna Sânmartin, judeţul Bihor

Ordinul nr. 2739/2013 privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Baia Publică“ din Giurgiu, Str. Parcului nr. 2, judeţul Giurgiu

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE

Ordinul nr. 1/2014 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale GIREXIM FINANCIAR IFN – S.A.

Ordinul nr. 2/2014 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale NBG FACTORING ROMANIA IFN – S.A.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Regulamentul nr. 6/2013 emis în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii

Regulamentul nr. 7/2013 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 100/2010

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 52 din 22 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 52/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 21/2014 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ – Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. M125/1378/2013 privind stabilirea activităţilor, altele decât activităţile aeronautice civile, având drept efect ajungerea în spaţiul aerian a diverselor corpuri materiale care pot constitui un pericol pentru siguranţa aviaţiei şi privind aprobarea condiţiilor de autorizare a acestor activităţi

Decizia nr. 1/2014 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a gipsului din perimetrul Starchiojd-Brădet

Ordinul nr. M3/2014 pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.124/2005 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tradiţii militare şi educaţie civică în Armata României

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 53 din 22 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 53/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 518/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 şi 92 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi ale art. 136 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 28/2014 pentru modificarea anexei nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1384/404/2013 / 42/2014/ privind modificarea Normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 cu privire la regulile generale privind definirea, descrierea şi prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 142/1.307/185/2008

Ordinul nr. 3593/2013 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii PARC IND VÂLCEA – S.A. pentru locaţia din municipiul Drăgăşani, judeţul Vâlcea

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Hotărârea nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 54 din 22 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 54/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 492/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora

Decizia nr. 513/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 479^1 din Codul de procedură penală

Decizia nr. 514/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 2 din Codul de procedură penală

Decizia nr. 516/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 2568/2013 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de for public, grupa valorică B, a Monumentului Eroului intitulat „Paza Ţării“ din satul Ocniţa, comuna Ocniţa, judeţul Dâmboviţa

Ordinul nr. 2569/2013 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a Bateriei intermediare 6-7 Afumaţi, comuna Dobroeşti, judeţul Ilfov

***

Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu