23 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 509 şi 510 din 13 august 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 509 din 13 august 2013 (M.Of. nr. 509/2013) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 784/2013 pentru aprobarea modelului cererii de plată privind măsura 215 – pachet a) – Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor pentru sesiunile 1 şi 2 şi pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 239/2012 privind aprobarea modelului Cererii de ajutor privind măsura 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor – pachetul b) – păsări;

Ordinul nr. 1010/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV.

ACTE ALE CONSILIULUI PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

Decizia nr. 27/2013 pentru adoptarea Procedurii privind avizarea deciziilor şi hotărârilor emise de către organele de conducere ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 510 din 13 august 2013 (M.Of. nr. 510/2013) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

Decizia nr. 92/2013 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 106 A din 3 iulie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu