24 August, 2017

Monitorul Oficial nr. 506 şi 507 din 12 august 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 506 din 12 august 2013 (M.Of. nr. 506/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 530/2013 pentru acordarea unor facilităţi pe termen scurt, cu privire la obţinerea vizelor de scurtă şedere, pe teritoriul României, pentru anumite categorii de străini;

Hotărârea nr. 577/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism;

Hotărârea nr. 578/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.703/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Romi;

Hotărârea nr. 579/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.437/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive;

Hotărârea nr. 580/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor;

Hotărârea nr. 582/2013 pentru aprobarea plăţii, din bugetul Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive, a costurilor aferente finalizării lucrărilor din cadrul proiectului PHARE RO 2006/018-147.05.01 „Suport pentru ANDRAD pentru obţinerea autorizaţiei de amplasare pentru depozitul de deşeuri radioactive slab şi mediu active Saligny“ şi al proiectului PHARE RO 2006/018-411.03.03 „Proiect tehnic şi evaluare de securitate pentru autorizarea construirii depozitului de deşeuri slab şi mediu active Saligny“;

Hotărârea nr. 584/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia şi pentru modificarea altor acte normative.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

Circulara nr. 21/2013 privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 100 de ani de la primul meci oficial de rugby din România.

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

Hotărârea nr. 72/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 507 din 12 august 2013 (M.Of. nr. 507/2013) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 2422/2013 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu