20 Iunie, 2018

Monitorul Oficial nr. 505, 506, 507, 508, 509 din 8 iulie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 505 din 8 iulie 2014 (M.Of. nr. 505/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006
Decretul nr. 503/2014 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 547/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Decizia nr. 13/2014 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE

Circulara nr. 21/2014 privind lansarea în circuitul numismatic a două monede (din aur şi din argint) dedicate Anului comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni – Biserica Sfântul Gheorghe Nou din Bucureşti, ctitorie a domnitorului Constantin Brâncoveanu

RECTIFICĂRI

Rectificarea privind Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014
Rectificarea privind Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.597/2014

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 506 din 8 iulie 2014 (M.Of. nr. 506/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 97/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
Decretul nr. 501/2014 pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
Legea nr. 98/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil
Decretul nr. 502/2014 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil
Legea nr. 100/2014 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România
Decretul nr. 504/2014 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 501/2014 pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXV-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Cluj-Napoca la 26 martie 2014, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003
Hotărârea nr. 543/2014 privind aprobarea stemei comunei Cenei, judeţul Timiş

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 102/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne
Ordinul nr. 609/98/2014 pentru modificarea şi completarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 507 din 8 iulie 2014 (M.Of. nr. 507/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 249/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (1) lit. b) teza finală din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
Decizia nr. 260/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 582/817/751/2014 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale “Informatică Feroviară” – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Decizia nr. 12/2014 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 508 din 8 iulie 2014 (M.Of. nr. 508/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 303/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33 alin. (1) şi (2) şi ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1420/2014 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 509 din 8 iulie 2014 (M.Of. nr. 509/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 355/2014 asupra respingerii obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu