20 Ianuarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 496 din 7 august 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 496 din 7 august 2013 (M.Of. 496/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

  • Decizia nr. 213/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (5), art. 255, art. 257, art. 272 lit. a), art. 273 alin. (1) lit. b) şi c), art. 274 şi art. 276 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi art. 7 alin. (7) şi art. 17 alin. (3) şi (4) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

  • Ordonanţa nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013;
  • Hotărârea nr. 555/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Energie;
  • Hotărârea nr. 562/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“;
  • Hotărârea nr. 563/2013 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2006;
  • Hotărârea nr. 569/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 869/2001 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

  • Ordinul nr. 58/2013 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 52/2012 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului practicat de operatorul pieţei de energie electrică şi a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice.

ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

  • Ordinul nr. 693/2013 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale CAMAD LEASING IFN – S.A.

Actele normative pot fi consultate integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu