Monitorul Oficial nr. 49 şi 50 din 21 ianuarie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 49 din 21 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 49/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 461/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 56 alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

Decizia nr. 468/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 320^1 din Codul de procedură penală

Decizia nr. 469/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 320^1 din Codul de procedură penală

Decizia nr. 478/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

Decizia nr. 493/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215^1 din Codul penal

Decizia nr. 504/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti

Ordinul nr. 72/2014 privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare a operaţiunii de export al produselor profile extrudate din aliaj de aluminiu 2014 PN HSS 5002 către firma Hindustan Aeronautics Limited Transport Aircraft Division, PO Box 225 Chakeri Kanpur, 208008, India

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 50 din 21 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 50/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

Decretul nr. 10/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale şi trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

Decretul nr. 11/2014 privind acordarea Drapelului de luptă Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei „Vlad Ţepeş“ din Ministerul Afacerilor Interne

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 423/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. VI alin. (4) cuprins în titlul II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002

Decizia nr. 430/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 alin. (2) din Legea gazelor nr. 351/2004

Decizia nr. 489/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 99 alin. (1) pct. 8 şi alin. (2) şi art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 3 şi 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 8/2014 pentru stabilirea condiţiilor de operare în spaţiul aerian naţional a aeronavelor civile motorizate fără pilot la bord

*

Lista asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Baia Mare în anul 2013 finanţate în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

RECTIFICĂRI

Rectificare referitoare la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 2.032/2013

Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2013

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 34/2014

***

Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu