18 Martie, 2018

Monitorul Oficial nr. 489 şi 490 din 2 august 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 489 din 2 august 2013 (M.Of. 489/2013) a fost publicat următorul act normativ:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

  • Hotărârea nr. 504/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 474/2013 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor situate în coridorul de expropriere al lucrării „Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze naturale din România cu Sistemul de transport gaze naturale din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România)-Ungheni (Republica Moldova)“.

***

În Monitorul Oficial nr. 490 din 2 august 2013 (M.Of. 490/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUȚIONALE A ROMÂNIEI

  • Decizia nr. 328/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi ale art. 15 lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

  • Ordonanţa nr. 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
  • Hotărârea nr. 554/2013 privind alocarea temporară, pentru luna august a anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLIC CENTRALE

  • Ordinul nr. 225/2013 al Inspectorului de stat şef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalaţiilor de Ridicat pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI, aprobată prin Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 130/2011;
  • Ordinul nr. 1882/2013 al ministrului mediului şi schimbărilor climatice privind modificarea art. 1^1 din Ordinul ministrului mediului nr. 610/2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrările şi serviciile prestate de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“ la solicitarea persoanelor fizice şi juridice.
Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu