17 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 487 şi 488 din 2 august 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 487 din 2 august 2013 (M.Of. 487/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 524/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii;
 • Hotărârea nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.
 • Hotărârea nr. 528/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
 • Hotărârea nr. 539/2013 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012;
 • Hotărârea nr. 541/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.372/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc;
 • Hotărârea nr. 542/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 732/2013 al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea încheierii convenţiilor privind finanţarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, la speciile ovine/caprine, precum şi a cuantumului de plată înscris în adeverinţă.

***

În Monitorul Oficial nr. 488 din 2 august 2013 (M.Of. 488/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

 • Hotărârea nr. 505/2013 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională „Apele Române“ – Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării;
 • Hotărârea nr. 513/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 727/2005 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Societăţii Comerciale „Romtelecom“ – S.A.;
 • Hotărârea nr. 517/2013 pentru modificarea unor acte normative în domeniul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice;
 • Hotărârea nr. 522/2013 privind organizarea la Bucureşti, în data de 20 septembrie 2013, a Reuniunii generale a administraţiilor fiscale din statele membre ale Uniunii Europene.
Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu