21 Februarie, 2019

Monitorul Oficial nr. 487, 488, 489 din 1 iulie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 487 din 1 iulie 2014 (M.Of. nr. 487/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 268/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
Decizia nr. 276/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28^1 şi art. 30 alin. 1 lit. c) şi alin. 4 din Codul de procedură penală din 1968

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Hotărârea nr. 693/2014 pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Ordinul nr. 465/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 488 din 1 iulie 2014 (M.Of. nr. 488/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

Decretul nr. 481/2014 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Comandor
Decretul nr. 482/2014 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler
Decretul nr. 483/2014 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer
Decretul nr. 484/2014 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Comandor
Decretul nr. 485/2014 privind numirea unui procuror
Decretul nr. 486/2014 privind eliberarea din funcţie a unui judecător
Decretul nr. 487/2014 privind eliberarea din funcţie a unui judecător
Decretul nr. 488/2014 privind eliberarea din funcţie a unui judecător
Decretul nr. 489/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror
Decretul nr. 490/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

DECIZII ALE SENATULUI

Decizia nr. 9/2014 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 1-2 iulie 2014

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 898/2014 privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Ordinul nr. 57/2014 pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor casnici şi asimilaţi clienţilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Ordinul nr. 463/2014 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 489 din 1 iulie 2014 (M.Of. nr. 489/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Decizia nr. 10/2014 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 494/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 101/2014 privind condiţiile de stabilire a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, precum şi activităţile pentru care se acordă acest drept
Ordinul nr. 773/484/2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008
Ordinul nr. 912/2014 pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific în cazul speciei Lynx lynx pe raza Parcului Naţional Munţii Rodnei
Ordinul nr. 1043/2014 privind completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică
Ordinul nr. 1731/2014 pentru aprobarea modelelor unor formulare emise în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare
Ordinul nr. 1742/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu