Monitorul Oficial nr. 482, 483, 484, 485 şi 486 din 30 iunie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 482 din 30 iunie 2014 (M.Of. 482/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 3613/2014 al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Heidi” din municipiul Braşov;
 • Ordinul nr. 3614/2014 al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic “Georgiana” din municipiul Oradea;
 • Ordinul nr. 3615/2014 al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal “Mell” din municipiul Bucureşti;
 • Ordinul nr. 3616/2014 al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară “Domino Servite” din localitatea Voiteg.
 • Ordinul nr. 3626/2014 al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “ABC Dino” din municipiul Bucureşti;
 • Ordinul nr. 3628/2014 al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Tinkerbell” din localitatea Voluntari;
 • Ordinul nr. 3629/2014 al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit “Maya” din municipiul Baia Mare;
 • Ordinul nr. 3636/2014 al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Colibri” din municipiul Constanţa;
 • Ordinul nr. 3638/2014 al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Sfânta Agnes” din localitatea Popeşti-Leordeni;
 • Ordinul nr. 3639/2014 al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Specială “Rază de Soare” din municipiul Arad;
 • Ordinul nr. 3640/2014 al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit “Pinochio” din municipiul Sibiu;
 • Ordinul nr. 3644/2014 al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Samariteanul nr. 2″ din localitatea Sebiş;
 • Ordinul nr. 3645/2014 al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit “Comenius” din municipiul Constanţa;
 • Ordinul nr. 3646/2014 al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “postliceal”, domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională “asistent medical generalist” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară “Eugen Nicoară” din municipiul Miercurea-Ciuc;
 • Ordinul nr. 3647/2014 al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Casa Bunicilor” din satul Brătuleşti;

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 483 din 30 iunie 2014 (M.Of. 483/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 38/2014 cu privire la Cartea verde a Comisiei privind sănătatea mobilă (“m-sănătatea”) – COM (2014) 219 final.

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 50/2014 privind modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004.
 • Hotărârea nr. 514/2014 privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2013;
 • Hotărârea nr. 516/2014 pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniul arhivistic între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Arhivele Naţionale, şi Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova, semnat la Iaşi la 24 ianuarie 2014;
 • Acordul de cooperare în domeniul arhivistic între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Arhivele Naţionale, şi Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova din 24.01.2014;

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 95/2014 al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Ordinul nr. 97/2014 al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne privind abrogarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, interimar, nr. 285/2009 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind planificarea strategică şi planificarea bugetară pe programe în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 269/2010 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare şi evaluare a documentelor de planificare strategică şi planificare bugetară pe programe în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor;
 • Ordinul nr. 3608/2014 al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.555/2011;
 • Ordinul nr. 3648/2014 al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Ducky-Duck” din municipiul Ploieşti;
 • Ordinul nr. 3650/2014 al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Samariteanul nr. 11″ din localitatea Sâmbăteni;
 • Ordinul nr. 3651/2014 al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Gamex” din municipiul Constanţa;
 • Hotărârea nr. 694/2014 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 801/2012.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 484 din 30 iunie 2014 (M.Of. 484/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 188/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2), art. 4 teza a doua raportat la art. 33 şi art. 34, art. 9 alin. (3), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (4), (5) şi (7), art. 24 alin. (4), art. 27 alin. (1) şi (4), art. 31, art. 33 alin. (1) lit. c) şi alin. (2), art. 34 alin. (1) şi (2), art. 41 alin. (1) şi art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;
 • Decizia nr. 219/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 260 alin. 1 din Codul penal din 1969, art. 361 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală din 1968 şi art. III din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală al României.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 518/2014 pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetaredezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-30 iunie 2014.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Regulamentul nr. 11/2014 privind stabilirea cerinţelor prudenţiale aplicabile societăţilor de administrare a investiţiilor care administrează portofolii individuale de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 485 din 30 iunie 2014 (M.Of. 485/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 239/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată;
 • Decizia nr. 240/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 659 din Codul civil din 1864.

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 48/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 • Hotărârea nr. 538/2014 privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului şi administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea publică a judeţului Tulcea.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1032/2014 al minsitrului transporturilor pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 486 din 30 iunie 2014 (M.Of. 486/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 224/2014 privind numirea unui reprezentant al statului în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi pentru exercitarea atribuţiilor preşedintelui instituţiei.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 845/2014 al ministrului delegat pentru buget pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005.

RECTIFICĂRI

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu