23 August, 2019

Monitorul Oficial nr. 478, 479, 480, 481 şi 482 din 28 iunie 2016: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 478 din 28 iunie 2016 (M.Of. nr. 478/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 119/2016 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea art. 8 lit. b1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 • Decretul nr. 613/2016 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea art. 8 lit. b1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 235/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii;
 • Decizia nr. 237/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;
 • Decizia nr. 242/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (51) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 450/2016 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 820/2016 privind desemnarea organismului de inspecţie a echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor de uz profesional şi responsabilităţile acestuia.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 479 din 28 iunie 2016 (M.Of. nr. 479/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 206/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 şi 4 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMAP nr. 211/2016 privind aprobarea Planului de management al ariei naturale protejate Pădurea Camniţa – cod 2.259;
 • Ordinul ONJN nr. 135/2016 privind aprobarea Normelor generale de întocmire şi utilizare a registrelor şi formularelor obligatorii specifice în domeniul jocurilor de noroc, a Normelor specifice de completare şi utilizare a registrelor şi formularelor obligatorii specifice în domeniul jocurilor de noroc, precum şi a modelelor acestora, pe tipuri de jocuri de noroc.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 480 din 28 iunie 2016 (M.Of. nr. 480/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMAP nr. 712/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0119 Muntele Mare.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 8/2016 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 2 alin. (1) şi art. 7 lit. a) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 460 alin. 1, art. 246 alin. 1 şi 3 şi art. 274 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865, în prezent art. 790 alin. (1), art. 406 alin. (1) şi (3) şi art. 453 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în referire la obligarea executorului judecătoresc la plata cheltuielilor de judecată, în situaţia în care acesta a renunţat la cererea de validare a popririi ori aceasta a fost respinsă de instanţă, ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor de către terţul poprit sau de către debitor.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 481 din 28 iunie 2016 (M.Of. nr. 481/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

REPUBLICĂRI

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 482 din 28 iunie 2016 (M.Of. nr. 482/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 89/2016 privind vacantarea unor mandate de senator;
 • Hotărârea nr. 90/2016 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului;
 • Hotărârea nr. 110/2016 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului.

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 57/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Lansarea unei consultări privind un pilon european al drepturilor sociale COM (2016) 127;
 • Hotărârea nr. 58/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Decizie a Consiliului privind încheierea de către Uniunea Europeană a Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice COM (2016) 109 şi la Propunerea de Decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice COM (2016) 111;
 • Hotărârea nr. 63/2016 privind vacantarea unui loc de deputat;
 • Hotărârea nr. 64/2016 privind vacantarea unor locuri de deputat;
 • Hotărârea nr. 65/2016 privind vacantarea unor locuri de deputat.

DECRETE

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RECTIFICĂRI

 • Rectificarea privind Lista Autorităţii Electorale Permanente nr. 6/2016, din 28.06.2016.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu