21 August, 2017

Monitorul Oficial nr. 472 şi 473 din 30 iulie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 472 din 30 iulie 2013 (M.Of. nr. 472/2013) cuprinde următoarele acte normative:

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Ordonanţa nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice;

Hotărârea nr. 499/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.355/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Olt;

Hotărârea nr. 503/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale;

Hotărârea nr. 512/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 273/2013 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Dănuţ Săndulescu din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului în funcţia publică de inspector guvernamental, în cadrul Secretariatului General al Guvernului;

Decizia nr. 275/2013 privind eliberarea domnului Varga Gabor din funcţia de director general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci;

Decizia nr. 276/2013 privind eliberarea domnului Dumitrache Bogdan Mircea din funcţia publică de secretar general al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii;

Decizia nr. 277/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Ordinul nr. 53/2013 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice;

Ordinul nr. 56/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 43/2011.

RECTIFICĂRI

Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 413/2013.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 473 din 30 iulie 2013 (M.Of. nr. 473/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 66/2013 privind modificarea anexelor nr. 1-4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 45/2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2012;

Ordinul nr. 901/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova pentru activitatea de prelevare şi transplant de ţesut osos şi tendinos;

Ordinul nr. 902/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Universitar de Urgenţă Elias pentru activitatea de prelevare şi transplant de ţesut osos şi tendinos;

Ordinul nr. 980/2013 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea şi identificarea inspectorilor AVSEC.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu