25 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 467 din 29 iulie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 467 din 29 iulie 2013 (M.Of. nr. 467/2013) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1544/2013 privind aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 126 „Schema de Garanţie pentru Tineri“ pentru implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013“;

Ordinul nr. 1545/2013 privind aprobarea Ghidului solicitantului – Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 165 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii“ pentru implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013“;

Ordinul nr. 4215/2013 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada februarie-iunie 2013, începând cu anul şcolar 2013-2014.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Ordinul nr. 49/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu