18 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 463 şi 464 din 26 iulie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 463 din 26 iulie 2013 (M.Of. nr. 463/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 437/2013 pentru aprobarea Actului adiţional nr. 1 semnat de Guvernul României la Bucureşti la 20 iulie 2012 şi la 16 octombrie 2012 şi de către Fondul European de Investiţii la Luxemburg la 4 octombrie 2011, la Acordul de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2008;

Hotărârea nr. 487/2013 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Penitenciarului Spital Poarta Albă din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării;

Hotărârea nr. 488/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2013, la titlul 10 „Cheltuieli de personal“ şi titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri, în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013;

Hotărârea nr. 489/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 707/2013 privind aprobarea repartizării cotei de producţie de zahăr din sfeclă de zahăr începând cu anul de comercializare 2013-2014 pentru societăţile comerciale acreditate producătoare de zahăr;

Ordinul nr. 948/2013 pentru aplicarea Principiilor de stabilire a echipajului minim de siguranţă, adoptate de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1047(27) din 30 noiembrie 2011;

Ordinul nr. 2329/2013 privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa Vasile Cojocaru“ din satul Lunca, comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa;

Ordinul nr. 2332/2013 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente memoriale/funerare, grupa valorică „B“, a mormântului magistratului Constantin Crupenschi din Cimitirul „Eternitatea“, parcela 12/1, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Norma nr. 3/2013 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a societăţilor din domeniul asigurărilor.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 464 din 26 iulie 2013 (M.Of. nr. 464/2013) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 860/2013 pentru aprobarea criteriilor de acreditare în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Decizia nr. 9/2013 privind Dosarul nr. 6/2013.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu