17 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 463, 464, 465, 466, 467, 468 din 25 iunie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 463 din 25 iunie 2014 (M.Of. nr. 463/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

Hotărârea nr. 37/2014 privind constatarea încetării unui mandat de senator

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 67/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea auditului public intern în Ministerul Apărării Naţionale
Ordinul nr. 110/2014 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionare de activităţi de explorare, privind concursul public de ofertă – Runda nr. 88/2014
Ordinul nr. 3597/2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 464 din 25 iunie 2014 (M.Of. nr. 464/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

Decretul nr. 453/2014 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler
Decretul nr. 463/2014 privind eliberarea din funcţie a unui judecător
Decretul nr. 464/2014 privind eliberarea din funcţie a unui judecător
Decretul nr. 465/2014 privind eliberarea din funcţie a unui judecător
Decretul nr. 466/2014 privind eliberarea din funcţie a unui judecător
Decretul nr. 467/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror
Decretul nr. 468/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror
Decretul nr. 469/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror
Decretul nr. 470/2014 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 266/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 200 din Codul de procedură civilă, precum şi celor ale art. 2 alin. (1) şi (1^2) şi art. 60^1 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
Decizia nr. 280/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 948/2014 privind modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.274/2011
Ordinul nr. 949/2014 privind modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 364/2014

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Decizia nr. 555/2014 privind sancţionarea Societăţii BROKER DE ASIGURARE CAR ASIG – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii
Decizia nr. 556/2014 privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării domnului Rosala Liviu Gheorghiţă, director executiv/persoană semnificativă al/a Societăţii BROKER DE ASIGURARE CAR ASIG – S.R.L.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 465 din 25 iunie 2014 (M.Of. nr. 465/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Hotărârea nr. 33/2014 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 92/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale
Ordinul nr. 93/2014 privind stabilirea drepturilor salariale ale personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne promovat în grade sau trepte profesionale, precum şi ale personalului contractual de specialitate medico-sanitar, personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare şi ale celui auxiliar sanitar, promovat în funcţii

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 466 din 25 iunie 2014 (M.Of. nr. 466/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
Decretul nr. 473/2014 pentru promulgarea Legii privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 467 din 25 iunie 2014 (M.Of. nr. 467/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

Decretul nr. 474/2014 pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului
Decretul nr. 475/2014 pentru numirea unui membru al Guvernului

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 244/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu referire la art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 468 din 25 iunie 2014 (M.Of. nr. 468/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 79/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2013 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004
Decretul nr. 457/2014 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2013 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI
Hotărârea nr. 30/2014 pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 221/2014 privind desemnarea reprezentanţilor Guvernului României în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social

REPUBLICĂRI

Legea nr. 369(r1)/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu