18 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 460 şi 461 din 25 iulie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 460 din 25 iulie 2013 (M.Of. nr. 460/2013) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 107/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului legitimaţiilor de control;

Ordinul nr. 108/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control şi autorizare a Direcţiei generale control şi autorizare turism.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Decizia nr. 11/2013 în Dosarul nr. 8/2013.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 461 din 25 iulie 2013 (M.Of. nr. 461/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 308/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. b) teza a doua şi cea finală, ale art. 11 alin. (3) teza finală şi ale art. 14 alin. (2) şi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 490/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar;

Hotărârea nr. 491/2013 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Hotărârea nr. 492/2013 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 116/2013 privind reglementarea unor măsuri în domeniul regimului disciplinar al militarilor din Ministerul Afacerilor Interne;

Ordinul nr. 871/2013 pentru modificarea lit. n) a art. 22 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public.

REPUBLICĂRI

Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu