20 August, 2017

Monitorul Oficial nr. 46, 47 şi 48 din 20 şi 21 ianuarie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 46 din 20 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 46/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 1162/2013 privind darea în administrarea Consiliului Judeţean Brăila a unor bunuri imobile aflate în proprietatea publică a statului

Hotărârea nr. 30/2014 privind aprobarea organizării de către Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite (FAO), în România, la Bucureşti, a celei de-a 38-a reuniuni a Comisiei Europene pentru Agricultură (ECA) şi a celei de-a 29-a Conferinţe Regionale pentru Europa şi Asia Centrală (ERC), a reuniunii ONG-urilor şi societăţii civile, precum şi a evenimentelor conexe, în perioada 29 martie-4 aprilie 2014

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 2499/2013 pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumită „Schema transparentă de ajutor de minimis sub formă de împrumuturi cu subvenţie parţială de dobândă, ca parte integrantă a implementării iniţiativei JEREMIE în Romania“ aferentă domeniului major de intervenţie 1.2 „Accesul IMM la finanţare“, axa prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient“, din cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice“

Ordinul nr. 2731/2013 privind modificarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare în domeniul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice – perioada de aplicare: 2013-2015, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 3.808/2012 pentru aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru perioada 2013-2015

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 47 din 21 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 47/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 454/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală

Decizia nr. 505/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 24/2014 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii şi a condiţiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuţa a doua din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 48 din 21 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 48/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 420/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 65 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

Decizia nr. 441/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1-3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii

Decizia nr. 474/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 408^2 alin. 4 din Codul de procedură penală

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 13/2014 privind aprobarea Licenţei de concesiune nr. 12.962/2010 a activităţii miniere de exploatare a bazaltului în perimetrul Poiana Stânii, judeţul Braşov, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială „Vectra Service“ – S.R.L.

Hotărârea nr. 22/2014 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bacău

Hotărârea nr. 23/2014 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mehedinţi

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 2563/2013 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de for public, grupa valorică B, a Monumentului Eroului intitulat „Jertfa“ din satul Răzvadul de Sus, comuna Răzvad, judeţul Dâmboviţa

Ordinul nr. 2567/2013 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a imobilului „Reşedinţă barocă“ din Oradea, Str. Republicii nr. 81, judeţul Bihor

Ordinul nr. 2571/2013 privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Curţii Johannes Honterus şi schimbarea din categoria „monument“ a Bisericii evanghelice „Biserica Neagră“ din municipiul Braşov, cod BV-II-m-A-11412, în categoria „ansamblu“, cu denumirea Ansamblul „Biserica Neagră“

Ordinul nr. 2690/2013 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a Bisericii Sf. Arh. Mihail şi Gavril din Săcueni, str. Irinyi Janos nr. 19, judeţul Bihor

***

Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu