25 Martie, 2019

Monitorul Oficial nr. 459, 460, 461 şi 462 din 24 iunie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 459 din 24 iunie 2014 (M.Of. nr. 459/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 213/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori
Decizia nr. 279/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (1) lit. g) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
Decizia nr. 292/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64, art. 96 alin. (4), art. 97 alin. (1) lit. d) şi alin. (6), art. 100 alin. (2) şi art. 108 alin. (1) lit. b) pct. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi ale art. I pct. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Ordonanţa de urgenţă nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
Hotărârea nr. 507/2014 pentru actualizarea cuantumului chiriilor aferente imobilelor retrocedate şi afectate unor destinaţii de interes public
Hotărârea nr. 508/2014 privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Hotărârea nr. 509/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale “Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 739/2014 pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind controlul lucrărilor de compactare a pământurilor necoezive”, indicativ GT 067-2014
Ordinul nr. 799/2014 pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind reabilitarea utilitară şi funcţională a acoperişurilor la clădirile existente, indicativ GP 122-2014″

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Decizia nr. 480/2014 privind sancţionarea Societăţii ROMTIR SERVICE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 460 din 24 iunie 2014 (M.Of. nr. 460/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 178/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Decizia nr. 180/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportat la art. 33 şi art. 50 lit. b), precum şi ale art. 33 alin. (1) şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 505/2014 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul retransmiterii serviciilor de programe ale radiodifuzorilor publici, semnat la Chişinău la 31 martie 2014
Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul retransmiterii serviciilor de programe ale radiodifuzorilor publici
Hotărârea nr. 506/2014 privind stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 108/2014 privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România
Ordinul nr. 824/2272/2014 pentru modificarea unor acte normative în domeniul gestionării deşeurilor

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 461 din 24 iunie 2014 (M.Of. nr. 461/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI

Ordonanţa de urgenţă nr. 38/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 462 din 24 iunie 2014 (M.Of. nr. 462/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1672/2014 pentru modificarea unor formulare privind administrarea impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI

Hotărârea nr. 2/2014 privind aprobarea Statutului Casei de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti

RECTIFICĂRI

Rectificarea la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu