24 Martie, 2018

Monitorul Oficial nr. 457 şi 458 din 24 iulie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 457 din 24 iulie 2013 (M.Of. nr. 457/2013) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 250/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;

Decretul nr. 693/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 269/2013 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 233/2013 privind înfiinţarea Grupului interministerial strategic pentru prevenirea şi combaterea macrocriminalităţii ce afectează siguranţa cetăţeanului şi funcţionarea instituţiilor publice;

Decizia nr. 270/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism de către domnul Salvador Petre Ionescu;

Decizia nr. 271/2013 pentru eliberarea domnului Anghel Andreescu din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

Decizia nr. 272/2013 pentru numirea domnului Florea Oprea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 587/2013 privind modificarea anexei nr. 1.1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 633/2006.

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Hotărârea nr. 549bis/2013 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Şcolii Naţionale de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2007.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 458 din 24 iulie 2013 (M.Of. nr. 458/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 405/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Brăila de către doamna Marcu Mihaela;

Hotărârea nr. 406/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Brăila de către domnul Obreja Gheorghi;

Hotărârea nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Decizia nr. 12/2013 privind Dosarul nr. 9/2013.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu