25 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 450 şi 451 din 23 iulie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 450 din 23 iulie 2013 (M.Of. nr. 450/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 216/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, ale Legii nr. 299/2011 pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale art. 64 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Decizia nr. 278/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;

Decizia nr. 292/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 50^1 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Decizia nr. 10/2013 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 7/2013.

*

Rectificare referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Uniunea Social Liberală.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 451 din 23 iulie 2013 (M.Of. nr. 451/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 265/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 457/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN1 km 8+100-km 17+100 şi centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti – obiect 6 – continuizarea centurii rutiere existente a municipiului Bucureşti cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni“.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 933/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Autorităţii Navale Române;

Ordinul nr. 966/2013 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2013.

REPUBLICĂRI

Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu