17 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 446 din 22 iulie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 446 din 22 iulie 2013 (M.Of. nr. 446/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 485/2013 privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate din cele două cereri de propuneri de proiecte aferente operaţiunii 4.2 „Sprijinirea investiţiilor în realizarea şi modernizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie“ din cadrul axei prioritare 4 a Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice“.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 496/1632/65/2013 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu