23 August, 2017

Monitorul Oficial nr. 439, 440, 441, 442 şi 443 din 17 iunie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 439 din 17 iunie 2014 (M.Of. nr. 439/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 222/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedură penală din 1968

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 395/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de export a României pentru perioada 2014-2020
Hotărârea nr. 480/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea CONVERSMIN – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Hotărârea nr. 481/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Uzina Mecanică Orăştie” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Hotărârea nr. 483/2014 privind aprobarea obiectivelor etapei a XV-a 2014 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 657/2014 privind înfiinţarea şi funcţionarea Registrului naţional de hepatopatii virale
Ordinul nr. 865/2014 privind modificarea unor acte normative care stabilesc taxe şi tarife în domeniul protecţiei mediului

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 440 din 17 iunie 2014 (M.Of. nr. 440/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 493/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii “Reabilitare DN 18 Baia MareSighetu Marmaţiei-Moisei-Iacobeni km 3+522-km 62+234 (sector km 15+000-km 62+234); km 69+790-km 131+627; km 131+627-km 220+088″, din cadrul Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, pe raza localităţilor Moisei şi Borşa din judeţul Maramureş şi localităţilor Cârlibaba, Ciocăneşti şi Iacobeni din judeţul Suceava

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 656/2014 privind aprobarea Planului regional de acţiune pentru managementul speciilor de lilieci “Rhinolophus ferrumequinum”, “Rhinolophus hipposideros”, “Myotis myotis”, “Myotis oxygnathus”, “Myotis bechsteinii”, “Barbastella barbastellus”, “Miniopterus schreibersii”

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Ordinul nr. 37/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA – S.R.L.
Ordinul nr. 38/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. GAZ NORD EST S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ NORD EST – S.A.
Ordinul nr. 39/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. SALGAZ – S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. SALGAZ – S.A.
Ordinul nr. 40/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. AMARAD DISTRIBUŢIE – S.R.L şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2011 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială AMARAD DISTRIBUŢIE – S.R.L.
Ordinul nr. 41/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. DISTRIGAZ VEST – S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. DISTRIGAZ VEST – S.A.
Ordinul nr. 43/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. GAZ VEST – S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 27/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ VEST – S.A.
Ordinul nr. 44/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. M.M. DATA – S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. M.M. DATA – S.R.L.
Ordinul nr. 45/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. PROGAZ P&D – S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. PROGAZ P&D – S.A.
Ordinul nr. 46/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. COVI CONSTRUCT 2000 – S.R.L şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. COVI CONSTRUCT 2000 – S.R.L.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 441 din 17 iunie 2014 (M.Of. nr. 441/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 482/2014 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 31 iulie 2013 şi la Luxemburg la 11 decembrie 2013 între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Simeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
Hotărârea nr. 485/2014 privind transmiterea unui sector de drum naţional, situat în municipiul Fălticeni, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor în administrarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava
Hotărârea nr. 488/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Naţionale “Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Hotărârea nr. 489/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronson Comarnic-Predeal”

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 699/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 442 din 17 iunie 2014 (M.Of. nr. 442/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 134/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 140^3 alin. 1 teza întâi din Codul de procedură penală din 1968

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 490/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome “Imprimeria Băncii Naţionale a României” din subordinea Băncii Naţionale a României

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 91/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 157/2012 privind forma şi conţinutul permisului de conducere
Ordinul nr. 919/2014 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Ordinul nr. 35/2014 pentru desemnarea furnizorilor de ultimă instanţă
Ordinul nr. 36/2014 privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate şi a cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2013

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

Hotărârea din 3 decembrie 2013 în cauza Vararu împotriva României

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 443 din 17 iunie 2014 (M.Of. nr. 443/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI

Hotărârea nr. 23/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova
Hotărârea nr. 24/2014 privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune
Hotărârea nr. 25/2014 privind numirea preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune
Hotărârea nr. 26/2014 privind numirea prim-vicepreşedintelui, membru executiv, şi a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară
Hotărârea nr. 27/2014 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României
Hotărârea nr. 28/2014 privind numirea unor consilieri de conturi şi a unui vicepreşedinte la Curtea de Conturi
Hotărârea nr. 29/2014 privind numirea preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 181/515/781/2014 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale “Romfilatelia” – S.A., filială a Companiei Naţionale “Poşta Română” – S.A.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu