16 Februarie, 2019

Monitorul Oficial nr. 436, 437 şi 438 din 16 iunie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 436 din 16 iunie 2014 (M.Of. nr. 436/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 465/2014 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 437 din 16 iunie 2014 (M.Of. nr. 437/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 471/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006
Hotărârea nr. 474/2014 privind modificarea descrierii tehnice, respectiv a valorii unei părţi de imobil aparţinând domeniului public al statului şi aflat în administrarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, prevăzută în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 252/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare şi componenţa nominală a acestuia

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Decizia nr. 3/2014 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
Decizia nr. 4/2014 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 438 din 16 iunie 2014 (M.Of. nr. 438/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 39/2014 pentru ratificarea Protocolului, semnat la 24 iunie 2010 la Luxemburg, de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 şi la Washington la 30 aprilie 2007
Protocolul de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, semnat la 25 şi 30 aprilie 2007
Decretul nr. 357/2014 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului, semnat la 24 iunie 2010 la Luxemburg, de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 şi la Washington la 30 aprilie 2007

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 484/2014 privind rechemarea şi numirea unui consul general

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 215/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Teodorescu Ion Claudiu, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 514/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea activităţii de urmărire a comportării construcţiilor hidrotehnice – NTLH-041
Ordinul nr. 698/2014 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare şi aplicare a Testului IMM

RECTIFICĂRI

Rectificare privind Ordinul ministrului transporturilor nr. 547/2014
Rectificare privind Ordinul ministrului transporturilor nr. 548/2014
Rectificare privind forma republicată a Legii nr. 94/1992
Rectificare privind Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu