19 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 435 şi 436 din 17 iulie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 435 din 17 iulie 2013 (M.Of. nr. 435/2013) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 222/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi;

Decretul nr. 662/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi;

Legea nr. 224/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2013 privind modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii;

Decretul nr. 664/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2013 privind modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii;

Legea nr. 228/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2013 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă;

Decretul nr. 668/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2013 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 466/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Naţională „Romarm“ – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

Hotărârea nr. 467/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului „MINVEST“ – S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

Hotărârea nr. 468/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ICEM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

Hotărârea nr. 469/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Electrocentrale Bucureşti“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 850/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI;

Ordinul nr. 1446/2013 privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic şi grant nr. 153-164 pentru implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013“.

*

Rectificarea referitoare la Legea nr. 179/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 436 din 17 iulie 2013 (M.Of. nr. 436/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 241/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 alin. (1) şi art. 44 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor;

Decizia nr. 271/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18^1 alin. 2 şi 3 din Codul penal şi ale art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 458/2013 privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2012;

Hotărârea nr. 460/2013 privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice;

Hotărârea nr. 462/2013 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara, din subordinea Ministerului Sănătăţii, a unui teren aflat în domeniul public al statului;

Hotărârea nr. 464/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială COMPANIA DE INVESTIŢII PENTRU TURISM – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

Hotărârea nr. 465/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială NEPTUN-OLIMP – S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Ordinul nr. 50/2013 pentru aprobarea Regulilor generale privind piaţa centralizată de gaze naturale.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu