17 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 431 din 16 iulie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 431 din 16 iulie 2013 (M.Of. nr. 431/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

Decretul nr. 659/2013 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind transportul aerian dintre Canada şi Comunitatea Europeană şi statele membre, semnat la Bruxelles la 17 decembrie 2009;

Decretul nr. 660/2013 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind spaţiul aerian comun dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la data de 26 iunie 2012.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 274/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

Decizia nr. 280/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 şi ale art. 9 alin. (2) lit. h^1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;

Decizia nr. 325/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 129/2013 pentru aprobarea modelului de documentaţie de atribuire standard privind încheierea acordului-cadru pentru servicii de transport aerian;

Ordinul nr. 2323/2013 pentru stabilirea domeniilor prioritare în care se organizează programe de formare pentru funcţionarii publici care ocupă funcţii publice generale de conducere şi execuţie, precum şi funcţii publice specifice asimilate acestora.

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Hotărârea nr. 715/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu