25 Iunie, 2019

Monitorul Oficial nr. 429, 430 şi 431 din 12 iunie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 429 din 12 iunie 2014 (M.Of. nr. 429/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

Hotărârea nr. 35/2014 privind numirea unui secretar general adjunct al Senatului
Hotărârea nr. 36/2014 privind validarea mandatelor senatorilor aleşi la data de 25 mai 2014

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 221/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 146 şi art. 209 alin. 4 din Codul penal din 1969, precum şi ale art. 361 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală din 1968
Decizia nr. 241/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 alin. 2^1 din Codul de procedură penală din 1968
Decizia nr. 242/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedură penală din 1968

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 472/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale “Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Educaţiei Naţionale

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 852/623/216/2014 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul şi fabricarea magiunului de prune destinat consumului uman

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Decizia nr. 209/2014 privind sancţionarea Societăţii AMG Broker de Asigurare – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii
Decizia nr. 211/2014 privind sancţionarea Societăţii SĂVULESCU Broker de Asigurare – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

Lista nr. 6/2014 partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerile europarlamentare desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 79/2014 privind stabilirea zilei de referinţă pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2014

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 430 din 12 iunie 2014 (M.Of. nr. 430/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

Decretul nr. 443/2014 privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă în grad de Ofiţer
Decretul nr. 444/2014 privind eliberarea din funcţie a unui judecător
Decretul nr. 445/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror
Decretul nr. 446/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror
Decretul nr. 447/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror
Decretul nr. 448/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 445/2014 privind aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2014

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 180/2014 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale
Ordinul nr. 862/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 636/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate pentru implementarea Proiectului de asistenţă tehnică finanţat în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră Ungaria-România
Ordinul nr. 874/2014 privind desemnarea Laboratorului ICECON TEST aparţinând de Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii – ICECON – S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 431 din 12 iunie 2014 (M.Of. nr. 431/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Hotărârea nr. 26/2014 privind validarea unor mandate de deputat
Hotărârea nr. 27/2014 privind vacantarea unui loc de deputat
Hotărârea nr. 28/2014 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
Hotărârea nr. 29/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Bilanţul Strategiei Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii COM (2014) 130
Hotărârea nr. 30/2014 privind participarea Camerei Deputaţilor la bugetul Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei
• Hotărârea nr. 31/2014 privind vacantarea unui loc de deputat

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Ordonanţa de urgenţă nr. 36/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Hotărârea nr. 478/2014 privind stabilirea nivelului stocurilor minime şi aprobarea modului de transpunere a obligaţiilor de constituire şi menţinere a stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse petroliere pe operatori economici în anul 2014
Hotărârea nr. 479/2014 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 300/2014 pentru aprobarea sumelor care se alocă prin transfer spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, în baza contractelor încheiate între structurile de specialitate şi autorităţile administraţiei publice locale în subordinea cărora funcţionează respectivele unităţi, şi a listei spitalelor publice beneficiare ale acestor sume

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 213/2014 privind încetarea prin demisie a raportului de serviciu al domnului Izină Ionel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 318/2014 privind regimul de circulaţie pe podul de la Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 8 + 988, judeţul Constanţa

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Hotărârea nr. 604/2014 pentru aprobarea desfăşurării concursului privind numirea în funcţie a unor inspectori judiciari, precum şi pentru aprobarea tematicii şi bibliografiei

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Decizia nr. 435/2014 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii RĂDĂCINI BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.
Decizia nr. 438/2014 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii TUTTI BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu