21 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 426 din 12 iulie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 426 din 12 iulie 2013 (M.Of. nr. 426/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

Decretul nr. 681/2013 pentru revocarea din funcţie a unui membru al Guvernului;

Decretul nr. 682/2013 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 226/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5^2 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 792/349/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind verificarea şi certificarea datelor înscrise în Situaţia obligaţiilor de plată peste termenul de scadenţă, mai vechi de 90 de zile, pe categorii de furnizori, rămase neachitate de unităţile sanitare publice cu paturi la data publicării Hotărârii Guvernului nr. 278/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013;

Ordinul nr. 851/384/2013 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţii acuţi;

Ordinul nr. 914/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV;

Ordinul nr. 946/2013 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu