18 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 424 şi 425 din 12 iulie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 424 din 12 iulie 2013 (M.Of. nr. 424/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 438/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 647/2010 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii din judeţele Timiş, Constanţa, Mureş şi Bacău şi a indicatorilor tehnico-economici ai acestora din cadrul Programului pentru persoane cu dizabilităţi – Programe de asistenţă socială, parte a Proiectului de incluziune socială;

Hotărârea nr. 441/2013 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

Hotărârea nr. 447/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică, Proiectare Mine pe Lignit“ – S.A. Craiova, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

Hotărârea nr. 451/2013 privind aprobarea utilizării de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a sumei necesare pentru plata onorariilor Comisiei de adjudecare a disputelor pentru proiectul RO 2003/005-551.05.03.04.02.01 – „Reabilitarea sistemului cu alimentare cu apă în judeţul Prahova“;

Hotărârea nr. 453/2013 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 101/2013 privind modificarea art. 11 alin. (3) din Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 321/2007 pentru aplicarea, în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, a unor dispoziţii din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari;

Ordinul nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 174/2012 privind aprobarea Planului sectorial de acţiune pentru implementarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, a Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, precum şi pentru aprobarea Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare la nivelul Ministerului Afacerilor Interne;

Ordinul nr. 3943/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.813/2013 privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2013.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 425 din 12 iulie 2013 (M.Of. nr. 425/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

• Hotărârea nr. 443/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.233/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 24 limita de judeţ Galaţi/Vaslui până la Crasna (km 51 + 000-km 105 + 070) şi DN 24B Crasna-Albiţa (DN 24B km 0 + 000-km 47 + 881)“.


Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu