23 Iulie, 2018

Monitorul Oficial nr. 422 din 11 iulie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 422 din 11 iulie 2013 (M.Of. nr. 422/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

• Decizia nr. 221/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2, 4 şi 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

• Hotărârea nr. 368/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1 – DN 7 şi DN 2 – A2“.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

• Decizia nr. 258/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne de către doamna Irina Alexe;

• Decizia nr. 259/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei Naţionale în Domeniul Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi (CONES).

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

• Ordinul nr. M57/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţilor la bordul navelor şi ambarcaţiunilor din Forţele Navale.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

• Circulara nr. 18/2013 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2013.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu