22 Martie, 2018

Monitorul Oficial nr. 420, 421, 422 şi 423 din 6 iunie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 420 din 6 iunie 2014 (M.Of. nr. 420/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 428/2014 pentru aprobarea Amendamentului Unu deschis spre semnare la 7 august 2013, semnat de către partea română la Bucureşti la 13 martie 2014, la Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul Apărării din Republica Bulgaria, ministrul apărării naţionale din Canada, Ministerul Apărării din Republica Cehă, Ministerul Apărării din Regatul Danemarcei, Ministerul Apărării din Republica Estonia, Ministerul Federal al Apărării din Republica Federală Germania, Ministerul Apărării din Republica Italiană, Ministerul Apărării din Republica Letonia, Ministerul Apărării Naţionale din Republica Lituania, ministrul apărării din Marele Ducat al Luxemburgului, Ministerul Apărării din Regatul Norvegiei, Ministerul Apărării Naţionale din Republica Polonia, Ministerul Apărării Naţionale din România, Ministerul Apărării al Republicii Slovacia, Ministerul Apărării din Republica Slovenia şi Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii privind Programul Capabilitatea NATO de supraveghere terestră (AGS PMOU), deschis spre semnare la Bruxelles la 20 februarie 2009, semnat de către partea română la Bruxelles la 12 iunie 2009

Hotărârea nr. 457/2014 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României, pe de o parte, şi Guvernul Palestinei, pe de altă parte, privind cooperarea economică, semnat la Bucureşti la 12 februarie 2014

Memorandumul de înţelegere între Guvernul României, pe de o parte, şi Guvernul Palestinei, pe de altă parte, privind cooperarea economic

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 104/2014 privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare
Ordinul nr. 211/2014 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 103/2010 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi ale anexei acestuia, destinate utilizării în activitatea de control, şi a modelului şi conţinutului formularului tipizat cu regim special al autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor persoanelor fizice şi juridice ce efectuează operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase
Ordinul nr. 447/2014 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care realizează activitatea de eşantionare a benzinei şi motorinei
Ordinul nr. 448/2014 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care realizează activitatea de eşantionare a combustibililor lichizi
Ordinul nr. 720/2014 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii STONEXTRACT – S.R.L.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 421 din 6 iunie 2014 (M.Of. nr. 421/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 223/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (7) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Decizia nr. 224/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 100 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
Decizia nr. 225/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 223/2014 privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 163/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 422 din 6 iunie 2014 (M.Of. nr. 422/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

Decretul nr. 439/2014 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Comandor
Decretul nr. 440/2014 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofiţer

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Ordonanţa de urgenţă nr. 32/2014 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene
Hotărârea nr. 462/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” – S.A. Mediaş

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Decizia nr. 6/2014 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Măneşti-Drăgăeşti
Ordinul nr. 656/359/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 423 din 6 iunie 2014 (M.Of. nr. 423/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Ordonanta de urgentă nr. 33/2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
Hotărârea nr. 467/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială EUROTEST – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Decizia nr. 7/2014 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Luncaşi
Ordinul nr. 84/2014 privind unele măsuri pentru stabilirea drepturilor salariale ale prefecţilor şi subprefecţilor
Ordinul nr. 171/2014 pentru modificarea Normelor privind autorizarea în domeniul montării şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 259/2004
Ordinul nr. 316/2014 privind stabilirea unor derogări de la prevederile Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu