19 Ianuarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 42, 43, 44 şi 45 din 20 ianuarie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 42 din 20 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 42/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1428/2013 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea măsurilor de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, a Contractului de garantare, a Convenţiei de fideiusiune şi a modelului înscrisului denumit „Titlu de creanţă“, prevăzut la art. 24 alin. (3) din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 43 din 20 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 43/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1509/733/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

Ordinul nr. M2/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind asistenţa religioasă în Armata României

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 44 din 20 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 44/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 860/2004 privind recunoaşterea calificării de medic veterinar şi reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar

Hotărârea nr. 19/2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu

Hotărârea nr. 20/2014 pentru modificarea poziţiei nr. 7 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea prefecturilor şi pentru actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Botoşani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1142/163/2013 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 393/87/2013 pentru aprobarea activităţilor şi costurilor maxime generate de activităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

Ordinul nr. 13/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 45 din 20 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 45/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 455/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedură penală

Decizia nr. 467/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedură penală

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 2566/2013 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a Bateriei intermediare 4-5 Tunari, comuna Tunari, judeţul Ilfov

Ordinul nr. 2570/2013 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a imobilului „Casa Slătineanu“ din Calea Dorobanţi nr. 60, sectorul 1, municipiul Bucureşti

Ordinul nr. 1/2014 privind aprobarea Specificaţiilor tehnice pentru lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară conţinute în documentaţiile de atribuire a contractelor pentru lucrări de cadastru

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

***

Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu