23 August, 2017

Monitorul Oficial nr. 418 şi 419 din 10 iulie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 418 din 10 iulie 2013 (M.Of. nr. 418/2013) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 190/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Decretul nr. 608/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 263/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, 3 şi art. 3^1 alin. (1)-(5) teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii;

Decizia nr. 285/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor.

*

Rectificarea referitoare la Decretul nr. 110/1995.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 419 din 10 iulie 2013 (M.Of. nr. 419/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE BIROURILOR PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI

Hotărârea nr. 5/2013 pentru aprobarea Normelor privind modul de utilizare şi justificare a sumei forfetare pentru cheltuieli de organizare şi funcţionare a birourilor parlamentare.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Energie.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1644/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul producătorilor, furnizorilor şi beneficiarilor de materiale forestiere de reproducere;

Ordinul nr. 4004/2013 pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.956/2012 privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Bacău.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu