23 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 417 din 10 iulie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 417 din 10 iulie 2013 (M.Of. nr. 417/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

Hotărârea nr. 42/2013 cu privire la Cartea Verde – Un cadru pentru 2030 pentru politici în domeniul climei şi al energiei – COM (2013) 169 final.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 220/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. b) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, precum şi a legii în ansamblul ei;

Decizia nr. 238/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. 2 teza întâi din Codul penal;

Decizia nr. 248/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 440/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.099/2002 privind înfiinţarea unui post în serviciul extern al Ministerului Apărării Naţionale, în structura Misiunii Permanente a României la ONU, cu sediul la New York.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 842/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Societatea Comercială BABE – S.R.L. punct de lucru Sângeorgiu de Mureş pentru activitatea de prelevare de celule reproductive umane, pentru bancă de celule reproductive (procesare, conservare, stocare şi distribuţie) şi utilizare de celule umane în scop terapeutic (fertilizare in vitro);

Ordinul nr. 843/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Societatea Comercială LID MEDLIFE – S.R.L. pentru activitatea de prelevare de celule reproductive umane, pentru bancă de celule reproductive (procesare, conservare, stocare şi distribuţie) şi utilizare de celule umane în scop terapeutic (fertilizare in vitro);

Ordinul nr. 844/2013 pentru acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Urgenţă Militar „Victor Popescu“ pentru activitatea de prelevare şi transplant de ţesut osos şi tendinos;

Ordinul nr. 895/2013 pentru modificarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011;

Ordinul nr. 2237/2013 privind acordarea celui de-al patrulea titlu de parc industrial Societăţii WDP DEVELOPMENT RO – S.R.L.;

Ordinul nr. 4037/2013 privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Creştină „Copiii Harului“ din municipiul Lugoj de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Harul“ din municipiul Lugoj.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Ordinul nr. 43/2013 pentru completarea anexei nr. 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 46/2012 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

Circulara nr. 16/2013 privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unui set de monede dedicat aniversării a 140 de ani de telecomunicaţii militare.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu