18 Martie, 2018

Monitorul Oficial nr. 416 din 10 iulie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 416 din 10 iulie 2013 (M.Of. nr. 416/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 193/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;

Decizia nr. 233/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 546/2002 privind graţierea şi procedura acordării graţierii;

Decizia nr. 255/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice;

Decizia nr. 276/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 315 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 959/2013 privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi/sau de gestiune în cadrul Programului „Prima casă“, Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală şi al Programului privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor.

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

Hotărârea în Cauza Georgel şi Georgeta Stoicescu împotriva României.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu