18 Ianuarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 415 din 9 iulie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 415 din 9 iulie 2013 (M.Of. 415/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

Decretul nr. 650/2013 privind conferirea unor decoraţii;

Decretul nr. 651/2013 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 234/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865;

Decizia nr. 235/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 111 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;

Decizia nr. 242/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie;

Decizia nr. 252/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 287/2011 privind unele măsuri referitoare la organizarea activităţii de punere în executare a creanţelor aparţinând instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare;

Decizia nr. 254/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă.

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Ordonanţa nr. 11/2013 privind completarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri;

Hotărârea nr. 445/2013 privind alocarea temporară, pentru luna iulie a anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, precum şi pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 242/2013 privind alocarea temporară, pentru lunile mai şi iunie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, precum şi modificarea unor acte normative.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 253/2013 privind eliberarea, la cerere, a domnului Dan Lucian Vlădescu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;

Decizia nr. 255/2013 privind numirea domnului Bogdan-Paul Dobrin în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;

Decizia nr. 256/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Magdalena Niculescu a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu