19 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 414 din 9 iulie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 414 din 9 iulie 2013 (M.Of. 414/2013) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. M68/2013 privind aprobarea Criteriilor specifice de performanţă pentru evaluarea anuală sau ori de câte ori este nevoie a activităţii comandanţilor unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale, în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen;

Ordinul nr. 605/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 340/2013 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a operatorilor economici care desfăşoară activităţi şi servicii în domeniul însămânţărilor artificiale la animale;

Ordinul nr. 2019/564/912/2013 privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 832/3.157/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare „Asistenţă tehnică“ a Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia;

Ordinul nr. 2295/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.298/2012 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B“, a imobilului „Casă de locuit“ din str. Mihai Viteazul nr. 44, Târgu Mureş, judeţul Mureş.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu