21 Februarie, 2019

Monitorul Oficial nr. 413, 414, 415 şi 416 din 4 iunie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 413 din 4 iunie 2014 (M.Of. nr. 413/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 72/2014 pentru ratificarea Protocolului privind turismul durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003
Protocolul privind turismul durabil la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor Bratislava, mai 2011
Decretul nr. 436/2014 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind turismul durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Hotărârea nr. 23/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Pentru o renaştere industrială europeană – COM (2014) 14
Hotărârea nr. 24/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European: O viziune a pieţei interne a produselor industriale – COM (2014) 25
Hotărârea nr. 25/2014 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

Lista partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerile europarlamentare desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 79/2014 privind stabilirea zilei de referinţă pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2014

RECTIFICĂRI

Rectificarea privind Decretul nr. 423/2014

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 414 din 4 iunie 2014 (M.Of. nr. 414/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 191/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, şi, în special, ale art. 20 din Legea nr. 146/1997
Decizia nr. 203/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor articolului unic pct. 2 din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu referire la art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010
Decizia nr. 204/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ
Decizia nr. 212/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33 şi ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 441/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 415 din 4 iunie 2014 (M.Of. nr. 415/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

Hotărârea nr. 33/2014 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Ordonanţa de urgenţă nr. 30/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
Hotărârea nr. 438/2014 privind realocarea pe anul 2014 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Varianta de ocolire a municipiului Sibiu – tronson 1 de la km 0 + 000 (DN 1 km 302 + 150) la km 14 + 860 şi tronson 2 de la km 14 + 860 la km 17 + 500 şi reabilitare DN 1T (fost DJ 106B), km 0 + 000 – km 3 + 600″, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 938/2013
Hotărârea nr. 455/2014 pentru aprobarea actelor adiţionale nr. 1 pe anul 2014 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, precum şi a Contractului de servicii publice pentru perioada 2014-2015 al Societăţii Comerciale INTERREGIONAL CĂLĂTORI – S.R.L.
Hotărârea nr. 456/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome “Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 416 din 4 iunie 2014 (M.Of. nr. 416/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Ordonanţa de urgenţă nr. 31/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
Hotărârea nr. 458/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Cluj de către domnul Iuoraş Mihnea Remus
Hotărârea nr. 459/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Gorj de către domnul Drăguşin Virgil
Hotărârea nr. 460/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Gorj de către domnul Arjoca Sorin-Gabriel
Hotărârea nr. 461/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Teleorman de către domnul Ceciu Alexandru-Răzvan

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 613/2014 pentru aprobarea procedurilor de informare în vederea realizării schimbului de organe umane destinate transplantului între România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu