25 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 405, 406, 407 şi 408 din 2 iunie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 405 din 2 iunie 2014 (M.Of. nr. 405/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

Decretul nr. 437/2014 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului privind protecţia mediului marin al Mării Negre împotriva poluării provenite din surse şi activităţi de pe uscat, semnat la Sofia la 17 aprilie 2009

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 367/2014 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la cadrul general şi condiţiile pentru cooperarea în domeniul dezvoltării, semnat la Bucureşti la 28 august 2013
Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la cadrul general şi condiţiile pentru cooperarea în domeniul dezvoltării

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 594/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului de Medicină Legală Iaşi

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE PENSII PUBLICE

Decizia nr. 1/2014 privind comisionul şi tariful care se percep de către Casa Naţională de Pensii Publice şi de către casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operaţiuni care nu sunt legate de stabilirea şi de plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale din sistemul public de pensii

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 406 din 2 iunie 2014 (M.Of. nr. 406/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 399/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii “Autostrada Sebeş-Turda”
Hotărârea nr. 436/2014 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Economiei din România şi Ministerul Industriei şi Mineralelor al Republicii Irak privind cooperarea în domeniul industriei şi mineralelor, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2013
Memorandumul de înţelegere între Ministerul Economiei din România şi Ministerul Industriei şi Mineralelor din Republica Irak privind cooperarea în domeniul industriei şi mineralelor
Hotărârea nr. 437/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 407 din 2 iunie 2014 (M.Of. nr. 407/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Decizia nr. 8/2014 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 220/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Ordonanta de urgentă nr. 29/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
Hotărârea nr. 440/2014 pentru aprobarea unor normative de cheltuieli pentru “A XXIII-a Adunare Generală şi Conferinţă Anuală a Asociaţiei Oficialilor Electorali Europeni”, organizată în perioada 3-6 septembrie 2014
Hotărârea nr. 442/2014 privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru culturile însămânţate cu grâu de toamnă, triticale de toamnă, orzoaică de primăvară, ovăz, porumb boabe şi măr în judeţul Maramureş în anul agricol 2009
Hotărârea nr. 448/2014 pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, cu compensare, a terenului în suprafaţă de 11,4000 ha, proprietate publică a comunei Arefu, judeţul Argeş, în vederea realizării obiectivului “Crearea infrastructurii generale şi specifice activităţilor de turism din arealul climatic Ghiţu-Molivişu, Pârtia de schi A1 şi instalaţia de transport pe cablu aferentă”
Hotărârea nr. 450/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Antibiotice” – S.A. Iaşi, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii
Hotărârea nr. 451/2014 privind recunoaşterea asociaţiei “Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România” ca fiind de utilitate publică
Hotărârea nr. 452/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 218/2012

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 826/2014 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 408 din 2 iunie 2014 (M.Of. nr. 408/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 185/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. XXII din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 435/2014 pentru completarea anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 210/2014 privind numirea domnului Nagy Zoltan Levente în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului
Decizia nr. 211/2014 privind numirea domnului Horvath Levente-Akos în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 504/556/2014 pentru completarea art. 6 din Normele metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.260/1.390/2013
Ordinul nr. 642/2014 pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Ordinul nr. 33/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu