21 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 402 şi 403 din 4 iulie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 402 din 4 iulie 2013 (M.Of. 402/2013) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

• Legea nr. 216/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei „Delta Dunării”;

• Decretul nr. 644/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei „Delta Dunării”.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

• Hotărârea nr. 390/2013 privind preluarea unui sector de drum de interes local din domeniul public al municipiului Sebeş şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sebeş în domeniul public al statului şi în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor naţionale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România — S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale;

• Hotărârea nr. 404/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome „Editura Didactică şi Pedagogică”, regie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale;

• Hotărârea nr. 417/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup — S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

• Ordinul nr. 574/2013 al ministrului fondurilor europene privind completarea Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 204/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale;

• Ordinul nr. 917/2013 al ministrului delegat pentru buget privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie;

• Ordinul nr. 918/2013 al ministrului delegat pentru buget privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna iulie 2013.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 403 din 4 iulie 2013 (M.Of. 403/2013) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

• Legea nr. 192/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului;

• Decretul nr. 610/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului;

• Legea nr. 206/2013 pentru completarea art. 112 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;

• Decretul nr. 634/2013 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 112 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

• Decizia nr. 259/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

• Hotărârea nr. 421/2013 privind înscrierea unor bunuri culturale mobile în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii, urmată de transmiterea acestora în administrarea Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”;

• Hotărârea nr. 422/2013 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 25 martie 2013 şi la 27 martie 2013, precum şi la 1 aprilie 2013, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005;

• Hotărârea nr. 423/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 — etapa I”, „Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1”, „Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14”, „Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15” şi „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15”;

• Hotărârea nr. 424/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 808/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică „Autostrada Timişoara — Lugoj”.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

• Ordinul nr. 1176/2013 al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind modificarea art. 2 din Metodologia de evaluare, de selectare şi de finanţare a proiectelor din cadrul Programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap „Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane adulte cu handicap prin înfiinţarea de servicii sociale alternative de tip rezidenţial pentru persoanele adulte cu handicap”, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 150/2011.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu