17 August, 2017

Monitorul Oficial nr. 40 şi 41 din 17 ianuarie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 40 din 17 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 40/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 1095/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului interministerial al apelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 316/2007

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 5760/2013 privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Sfânta Ana“ din municipiul Câmpulung Moldovenesc de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Sfânta Maria“ din municipiul Rădăuţi

Ordinul nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale, precum şi a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Ordinul nr. 1/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport în perioada 1 februarie 2014-30 iunie 2014

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 41 din 17 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 41/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 24/2014 privind instituirea Programului naţional „ROMÂNIA 100“

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 4/2014 pentru eliberarea domnului Marian-Grigorie Tutilescu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

Decizia nr. 5/2014 pentru numirea domnului Doru Dumitrescu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

Decizia nr. 6/2014 pentru eliberarea domnului Marius Linul din funcţia de subsecretar de stat la Departamentul de informaţii şi protecţie internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Decizia nr. 7/2014 privind numirea domnului general de brigadă cu o stea Burlui Ion în funcţia de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

Decizia nr. 8/2014 privind numirea domnului Doru-Claudian Frunzulică în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 2502/2013 pentru modificarea unor acte privind ajutorul de minimis

Ordinul nr. 3851/2013 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 877/2013 privind aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente“

Ordinul nr. 3853/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.994/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (012) „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit“

***

Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu