12 Noiembrie, 2019

Monitorul Oficial nr. 396, 397, 398 şi 399 din 29 mai 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 396 din 29 mai 2014 (M.Of. nr. 396/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 397 din 29 mai 2014 (M.Of. nr. 397/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 169/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 alin. (1^1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Decizia nr. 202/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 140^3 alin. 1 din Codul de procedură penală din 1968
Decizia nr. 211/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. (4) din Codul de procedură civilă
Decizia nr. 218/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28^1 pct. 1 lit. b^2) şi art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedură penală din 1968

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 100/2014 privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare

ACTE ALE COLEGIULUI FARMACIŞTILOR

Decizia nr. 2/2014 pentru modificarea art. 15 din Decizia Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România nr. 1/2011 privind aprobarea procedurilor de evaluare a farmaciilor cu privire la respectarea Regulilor de bună practică farmaceutică

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

Procesul-verbal* privind rezultatele finale ale alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor – 25 mai 2014, din 29.05.2014
Procesul-verbal* privind rezultatele finale ale alegerilor parţiale pentru Senat – 25 mai 2014, din 29.05.2014

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 398 din 29 mai 2014 (M.Of. nr. 398/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 71/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
Decretul nr. 428/2014 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 341/2014 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Palestinei cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, semnat la Bucureşti la 12 februarie 2014
Acordul între Guvernul României şi Guvernul Palestinei cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte Diplomatice
Hotărârea nr. 386/2014 privind modificarea anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi din imobilul înregistrat cu nr. MFP 26.557, aflat în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor – Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova, ca urmare a retrocedării către fostul proprietar, în condiţiile legii

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 207/2014 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru implementarea priorităţilor ca parte a Sistemului de implementare a priorităţilor

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

Lista nr. 1/2014 a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerile parlamentare parţiale desfăşurate într-un număr de 8 colegii uninominale conform H.G. nr. 199/2014, H.G. nr. 249/2014 şi H.G. nr. 256/2014 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 399 din 29 mai 2014 (M.Of. nr. 399/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 433/2014 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de motorină şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate din unele judeţe riverane Dunării, precum şi din judeţul Buzău
Hotărârea nr. 434/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

Comunicatul BEC privind lista partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale şi candidaţilor independenţi cărora li se pot repartiza mandate pentru Parlamentul European – 25 mai 2014, din 29.05.2014*)
Procesul-verbal privind centralizarea voturilor şi atribuirea mandatelor la alegerile pentru Parlamentul European – 25 mai 2014, din 29.05.2014*)

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu