25 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 393 din 29 iunie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 393 din 29 iunie 2013 (M.Of. 393/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

• Hotărârea nr. 40/2013 cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind promovarea liberei circulaţii a cetăţenilor şi întreprinderilor prin simplificarea acceptării anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 COM (2013) 228 final.

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

• Ordonanţa de urgenţă nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

• Hotărârea nr. 401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu