19 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 392, 393, 394 şi 395 din 28 mai 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 392 din 28 mai 2014 (M.Of. nr. 392/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Decizia nr. 3/2014 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE

Ordinul nr. 2/2014 privind unele raportări aferente Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit

RECTIFICĂRI

Rectificarea privind anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 393 din 28 mai 2014 (M.Of. nr. 393/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Hotărârea nr. 20/2014 privind vacantarea unui loc de deputat
Hotărârea nr. 21/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Libera circulaţie a cetăţenilor Uniunii Europene şi a familiilor acestora: cinci acţiuni pentru a produce rezultate notabile – COM(2013) 837
Hotărârea nr. 22/2014 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 217/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 199 alin. 2 şi 3 şi art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedură penală din 1968

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 402/2014 privind aprobarea stemelor comunelor Dobrin, Mirşid şi Sânmihaiu Almaşului, judeţul Sălaj
Hotărârea nr. 415/2014 pentru aprobarea modelului şi însemnelor uniformei de serviciu pentru personalul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”
Hotărârea nr. 427/2014 privind aprobarea stemei comunei Peştişu Mic, judeţul Hunedoara

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 79/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 604/2008 privind sistemul decizional şi de monitorizare a implementării proiectelor din cadrul Programului general “Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”
Ordinul nr. 844/2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 11 alin. (1) din anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 573/2014 pentru aprobarea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate, a termenilor de referinţă şi a modelului de cerere pentru acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine şi ovine/caprine şi a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate, în anul 2014, precum şi pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 573/2014

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Regulamentul nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 4/2013 privind acţiunile suport pentru certificate de depozit, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 44/2013

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 394 din 28 mai 2014 (M.Of. nr. 394/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

Decretul nr. 426/2014 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 5 martie 2014, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internaţional din 26 martie 2014
Decretul nr. 427/2014 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului nr. 15 la Convenţia privind apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950, încheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013 şi semnat de România la 24 iunie 2013
Decretul nr. 430/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi trecerea sa în rezervă cu noul grad
Decretul nr. 431/2014 privind eliberarea din funcţie a unui judecător
Decretul nr. 432/2014 privind eliberarea din funcţie a unui judecător
Decretul nr. 433/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror
Decretul nr. 434/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror
Decretul nr. 435/2014 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 429/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Harghita de către domnul Condrat Octavian
Hotărârea nr. 430/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Harghita de către domnul Petres Sandor
Hotărârea nr. 431/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sălaj de către domnul Băican Claudiu Lucian
Hotărârea nr. 432/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sălaj de către domnul Szilagyi Robert-Istvan

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 205/2014 privind prelungirea detaşării, începând cu data de 1 iulie 2014, a doamnei Mica Oprea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcţia publică de conducere vacantă de director executiv al Direcţiei administraţie locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Decizia nr. 206/2014 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 129/2011 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru supervizarea activităţii de gestionare a vânzării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 839/2014 pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de porci

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 395 din 28 mai 2014 (M.Of. nr. 395/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 72/812/2014 privind stabilirea cantităţilor de combustibil ce vor fi acordate autorităţilor administraţiei publice locale ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit
Ordinul nr. 762/2014 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii “Platforma industrială IMM Slobozia” – S.R.L.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE

Ordinul nr. 343/2014 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale ROMDEVON LEASING INSTITUŢIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ – S.A.

ACTE ALE CONSILIULUI PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

Decizia nr. 18/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu