22 August, 2017

Monitorul Oficial nr. 384 din 27 iunie 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 384 din 27 iunie 2013 (M.Of. 384/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUȚIONALE A ROMÂNIEI

  • Decizia nr. 288/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
  • Decizia nr. 296/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 969 şi art. 1073 din Codul civil din 1864.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

  • Hotărârea nr. 411/2013 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII;
  • Hotărârea nr. 418/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

  • Ordinul nr. 304/2013 al ministrului delegat pentru proiecte de Infrastructură de interes naţional şi investiţii străine privind stabilirea unei derogări de la prevederile Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 568/2010 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.;
  • Ordinul nr. 1068/537/2013 al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului fondurilor europene pentru modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 79/384/2008 privind aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ 2007-2013.

ACTE ALE PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

  • Ordinul nr. 112/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a personalului auxiliar de specialitate şi a personalului conex din cadrul Ministerului Public.

Actele normative pot fi consultate integral pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu