În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 383 din 23 mai 2017 (M.Of. nr. 383/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 169/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 342/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
 • Hotărârea nr. 341/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune “CNCIR” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;
 • Hotărârea nr. 340/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății de Transport cu Metroul București “Metrorex” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
 • Hotărârea nr. 322/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MEN nr. 3897/2017 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.482/2016;
 • Ordinul MFP nr. 691/2017 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 384 din 23 mai 2017 (M.Of. nr. 384/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 51/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 452 alin. (1) din Codul de procedură penală.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 145/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea laboratoarelor în vederea efectuării de analize pentru vin și celelalte produse pe bază de must și vin ce urmează a fi expediate în scopul comercializării pe piața internă;
 • Ordinul MEN nr. 5905/2017 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 385 din 23 mai 2017 (M.Of. nr. 385/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 108/2017 pentru modificarea alin. (2) al art. 800 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;
 • Decretul nr. 489/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (2) al art. 800 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;
 • Legea nr. 109/2017 pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studenților înmatriculați la formele de învățământ la distanță sau cu frecvență redusă de a continua studiile la programe de studii de licență autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate;
 • Decretul nr. 490/2017 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studenților înmatriculați la formele de învățământ la distanță sau cu frecvență redusă de a continua studiile la programe de studii de licență autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 233/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 pct. 5 teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 421/2017 privind constituirea Comitetului interministerial de urgență pentru soluționarea disfuncționalităților Programului Național de Vaccinare și asigurarea aprovizionării la timp cu vaccinurile necesare PNV și campaniei de vaccinare antigripală pentru sezonul 2017-2018;
 • Decizia nr. 422/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Călin-Lucian Roșan a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne;
 • Decizia nr. 423/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Rozica-Alina Oprea a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne;
 • Decizia nr. 424/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne de către domnul Bogdan-Mihail Ivănescu;
 • Decizia nr. 425/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne de către doamna Ioana Dorobanțu.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 34/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2016 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Raportului anual de către titularii de licențe din sectorul energiei electrice și privind modificarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 386 din 23 mai 2017 (M.Of. nr. 386/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 84/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și ale art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 426/2017 pentru numirea domnului Veaceslav Șaramet în funcția de secretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni;
 • Decizia nr. 427/2017 privind aprobarea criteriilor de selecție a membrilor Consiliului de coordonare care funcționează pe lângă Institutul Național de Administrație;

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 45/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Cluj – Secția a III-a de contencios administrativ și fiscal în Dosarul nr. 1.216/33/2015.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

1 COMENTARIU

 1. Ce se intampla cu recuperarea taxei de poluare auto? Cine o plateste si cand? S-a hotarat ceva? Trezoreria spune ca nu au primit bani nici pentru luna martie.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here