21 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 382 şi 383 din 27 iunie 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 382 din 27 iunie 2013 (M.Of. 382/2013) a fost publicat următorul act normativ:

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 42/2013 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, începând cu a treia perioadă de reglementare, şi privind modificarea Metodologiei pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2012.

***

În Monitorul Oficial nr. 383 din 27 iunie 2013 (M.Of. 383/2013) a fost publicat următorul act normativ:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 48/2013 privind numirea preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Hotărârea nr. 50/2013 pentru alegerea unui secretar al Senatului.

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Decizia nr. 21/2013 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUȚIONALE A ROMÂNIEI

 • Decizia nr. 287/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
 • Decizia nr. 290/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 80 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii;
 • Decizia nr. 291/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011;
 • Decizia nr. 298/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor.

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 250/2013 privind numirea unui reprezentant al statului în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
 • Decizia nr. 251/2013 privind numirea unui reprezentant al statului în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

*

 • Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Oradea care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2013, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.

Actele normative sunt în curs de actualizare şi vor putea fi în curând consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu