25 Iunie, 2019

Monitorul Oficial nr. 382, 383, 384 şi 385 din 23 mai 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 382 din 23 mai 2014 (M.Of. nr. 382/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 378/2014 privind aprobarea stemelor comunelor Bârla, Boteni, Cuca, Domneşti, Leordeni, Miceşti, Morăreşti, Moşoaia, Nucşoara, Poiana Lacului, Rociu şi Slobozia, judeţul Argeş
Hotărârea nr. 403/2014 privind aprobarea stemelor comunelor Becicherecu Mic, Margina, Nădrag, Pesac şi Topolovăţu Mare, judeţul Timiş
Hotărârea nr. 404/2014 privind aprobarea stemei comunei Iacobeni, judeţul Sibiu

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 243/702/464/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială MINPREST SERV – S.A. Rovinari
Ordinul nr. 738/2014 pentru modificarea pct. 2 din anexa la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 4.048/2012 privind desemnarea centrelor de instruire şi evaluare a personalului care desfăşoară activităţile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor de recunoaştere reciprocă în vederea certificării societăţilor comerciale şi a personalului în ceea ce priveşte echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pentru pompe de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră şi a personalului care desfăşoară activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime pentru programele de formare şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveşte sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 383 din 23 mai 2014 (M.Of. nr. 383/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

Decretul nr. 419/2014 privind înaintarea în gradul de amiral cu patru stele, în retragere, a unui viceamiral cu trei stele, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale
Decretul nr. 420/2014 privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă cu o stea, în retragere, unui comandor în retragere din Ministerul Apărării Naţionale

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 360/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Programul VI de reabilitare a drumurilor, lot E reabilitare DN 15 km 69+500-km 109+940 Târgu Mureş-Reghin şi DN 15A km 0+000-km 46+597 Reghin-Sărăţel”
Hotărârea nr. 414/2014 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere privind cooperarea în domeniul sănătăţii şi al ştiinţei medicale între Ministerul Sănătăţii al României şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Irak, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2013
Memorandumul de înţelegere privind cooperarea în domeniul sănătăţii şi al ştiinţei medicale între Ministerul Sănătăţii al României şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Irak

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 544/2014 pentru aprobarea Ghidului solicitantului – Condiţii generale aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013 în anul 2014
Ordinul nr. 545/2014 pentru aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013
Ordinul nr. 546/2014 pentru aprobarea Ghidului solicitantului – Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 166 “Locuri de muncă subvenţionate”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Ordinul nr. 547/2014 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis “Locuri de muncă subvenţionate”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Ordinul nr. 548/2014 pentru aprobarea Ghidului solicitantului – Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 167 “Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.2 “Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Decizia nr. 164/2014 privind sancţionarea Societăţii CROWN PARTNERS BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii
Decizia nr. 177/2014 privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării doamnei Schutz Maria, administrator/director executiv al Societăţii DANUBIUS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 384 din 23 mai 2014 (M.Of. nr. 384/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Ordonanţa de urgenţă nr. 26/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
Ordonanţa de urgenţă nr. 27/2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri financiare
Hotărârea nr. 421/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1082/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 385 din 23 mai 2014 (M.Of. nr. 385/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 190/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 422/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru finanţarea unor proiecte culturale
Hotărârea nr. 423/2014 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte
Hotărârea nr. 424/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru judeţul Suceava

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 76/2014 pentru dobândirea personalităţii juridice de către Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră “Avram Iancu” Oradea
Ordinul nr. 77/2014 pentru dobândirea personalităţii juridice de către Şcoala de Formare Iniţială şi Continuă a Personalului Poliţiei de Frontieră Iaşi

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Ordinul nr. 31/2014 pentru aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a legitimaţiilor instalatorilor autorizaţi care expiră la data de 11 iunie 2014

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu