17 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 376 şi 377 din 26 iunie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 376 din 26 iunie 2013 (M.Of. 376/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 383/2013 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Garda de Coastă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 3825/2013 privind aprobarea regulamentelor concursurilor naţionale „Prietenii pompierilor“ şi „Cu viaţa mea apăr viaţa“.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 377 din 26 iunie 2013 (M.Of. 377/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 218/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 33 alin. (14) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor;

Decizia nr. 237/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281^3 alin. 2 din Codul de procedură civilă din 1865;

Decizia nr. 256/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;

Decizia nr. 260/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Ordonanţa de urgenţă nr. 63/2013 pentru modificarea art. 13 alin. (1^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie;

Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu;

Hotărârea nr. 384/2013 privind preluarea şi darea în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine a unor sectoare de drum de interes local din domeniul public al oraşului Zimnicea, judeţul Teleorman, şi din administrarea Consiliului Local al Oraşului Zimnicea în domeniul public al statului şi în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, trecerea unui sector de drum de interes naţional din domeniul public al statului şi din administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine în domeniul public al oraşului Zimnicea, judeţul Teleorman, şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Zimnicea, declasarea acestuia în drum de interes local, modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Află totul despre Lege5 Online de AICI!

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu